• 40 GB/miesięcznie transfer danych
  • Pobieranie do 20 Mbit/s
  • Wysyłanie do 6 Mbit/s
  • nocny transfer bez limitu danych (01 – 06 h)
  • Po przekroczeniu limitu danych szybkość pobierania i wysyłania
    ograniczana jest do 2000 Kbit/s.