• 2 GB/miesięcznie transfer danych
  • Pobieranie do 2 Mbit/s
  • Wysyłanie do 2 Mbit/s
  • Po przekroczeniu limitu danych szybkość pobierania i wysyłania ograniczana jest do 64 Kbit/s.